Πρόγραμμα βελτίωσης σχολικών δραστηριοτήτων

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε την έναρξη εφαρμογής προγράμματος, για την βελτίωση απόδοσης στις σχολικές δραστηριότητες και τις εξετάσεις.
 
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές οποιασδήποτε ηλικίας και περιλαμβάνει:
 
1.Διαδικασίες διάγνωσης της γνωστικής δυσλειτουργίας. 
2.Διαδικασίες επιδιόρθωσης με χρήση διαφόρων μεθόδων όπως: 
 
γνωστική ομοιοπαθητική, βιοσυντονισμό, διαχείριση του άγχους, συμβουλευτική, ειδική παιδαγωγική και τεχνικές αποδοτικότερης μελέτης, όπως ειδικές μνημοτεχνικές στρατηγικές και τρόποι ενίσχυσης της αυτοεκτίμησης και αξιοποίησης της συναισθηματική νοημοσύνης.
 
 
Μετά την εφαρμογή, οι μαθητές παρουσιάζουν, συνήθως, βελτίωση στις παρακάτω δραστηριότητες:
Στην  απόδοση της μάθησής τους, στο σχολείο
Στην αύξηση της αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης, σε κάθε τομέα στην ζωή τους
Στην συγκέντρωση της σκέψης  και της προσοχή τους, στο στόχο τους
Στην  συνεχή πρόοδο, χωρίς να  τα παρατάνε
Στην αύξηση της ευφυΐα τους και της διάθεσής τους
Στην  αποτελεσματική διαχείριση του άγχους
Στην καλυτέρεψη της σχέση τους, με τους γονείς τους
Στην απόκτηση θάρρους και εμπιστοσύνης στον εαυτό τους
 
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 6-8 ωριαίες  συναντήσεις για την πλήρη ολοκλήρωσή του και ολοκληρώνεται σε 6-8 μήνες.
 
Μετά την ολοκλήρωσή του, ελέγχεται η αποτελεσματικότητά του 2 φορές το χρόνο.