ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ