Αναζητώντας τα αίτια του άγχους

Ο όρος άγχος (ή stress) προέρχεται από το ρήμα ἄγχω, που στην αρχαία ελληνική γλώσσα σημαίνει σφίγγω ή πνίγω.  Το άγχος είναι μια φυσιολογική σωματική και ψυχική αντίδραση σε μια απειλή η σε μια αίτηση για την αντιμετώπιση απαιτητικών καταστάσεων. Ο άνθρωπος αισθάνεται άγχος όταν:

1. αντιλαμβάνεται την ύπαρξη μιας ανισορροπίας ανάμεσα στις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιήσει και τους πόρους που διαθέτει για να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις αυτές.

2. καλείται να αντιμετωπίσει μια κατάσταση "κινδύνου" πραγματικού η φανταστικού.

3. καλείται να καταπιέσει κλίσεις και τάσεις του για να μην έλθει σε σύγκρουση με κοινωνικούς περιορισμούς.

Παρόλο που το άγχος είναι ψυχολογικό, επηρεάζει και τη σωματική υγεία των ανθρώπων.

Περισσότερα για το άγχος μπορείτε να διαβάσετε και να ακούσετε κατεβάζοντας την ομιλία μου με τίτλο "Αναζητώντας τα αίτια του άγχους".

https://drive.google.com/open?id=0B086Rc_6t1fBcVJ6bGItYUNQNkU&authuser=0